Semicircle

Архива

Glasnik-logo_white Batut-icon

Гласник јавног здравља

Годиште 96   Свеска 4   Децембар 2022

Decembar-2022_Sveska-4
PDF-image

ЕВАЛУАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ РИЗИКА КОЈИ ДОМИНАНТНО УТИЧУ НА ЗДРАВСТВЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛ СТУДЕНТСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ У ТОКУ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19
Никола Савић, Сања Коцић, Слободанка Богдановић Васић, Владимир Пантелић, Марија Младеновић, Јелена Каљевић, Игор Лукић, Славица Ђорђевић, Невена Милошевић

PDF-image

АНАЛИЗА САДРЖАЈА ВЛАКАНА И ШЕЋЕРА У НАМИРНИЦАМА ЗАСТУПЉЕНИМ У ИСХРАНИ СТАНОВНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Маргарита С. Додевска

PDF-image

ДЕТЕКЦИЈА ВИСОКОРИЗНИЧНИХ HPV ГЕНОТИПОВА REAL-TIME PCR МЕТОДОМ
Христина Господиновић, Љиљана Павловић, Марија Обрадовић, Сања Димитријевић, Софија Јовановић, Едита Грего

PDF-image

ПРИКАЗ СЛУЧАЈА ПОВРЕДЕ МОЗГА У МУЛТИСИСТЕМСКОМ ИНФЛАМАТОРНОМ СИНДРОМУ КОЈИ ЈЕ ИЗАЗВАО SARS-CoV-2
Елмира Р. Самитова, Исмаил М. Османов, Маргарита А. Антсупова, Олга Ю. Шипулина, Људмила Н. Мазанкова,3 Антонина А. Плоскирева,2 Евгениј М. Воронин,2 Василииј Г. Акимкин

PDF-image

НОВИ УВИДИ У ОДРЕЂИВАЊЕ УКУПНИХ АНТИТЕЛА НАКОН БУСТЕР ДОЗЕ РАЗЛИЧИТИХ ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19 У СРБИЈИ
Ивана Келић, Верица Јовановић, Зоран Букумирић, Маја Стошић

PDF-image

150 ГОДИНА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
Радоје Чоловић

PDF-image

ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ СИНДРОМ САГОРЕВАЊА НА ПОСЛУ ВАСПИТАЧА ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ ПИЛОТ ПРОЈЕКТУ
Јелена Милић, Периша Симоновић