Semicircle

Архива

Glasnik-logo_white Batut-icon

Поштовани аутори,

Гласник jавног здравља је мултидисциплинарни часопис који објављује радове из свих области јавног здравља на српском и енглеском језику.
Часопис има дугу историју у објављивању домаћих и међународних стручних и научних радова, прво из области експерименталне медицине и инфективних болести, а касније о значајним остварењима из области социјалне медицине, хигијене, епидемиологије и здравствене информатике.
Часопис објављује следеће врсте чланака: оригиналне научне радове, прегледне радове, претходна и кратка саопштења, приказе случаја, уводнике и писма уреднику, извештаје са научних скупова и конгреса и остале чланке.
Овим путем желимо да вас позовемо да своје непубликоване ауторске радове објавите у нашем часопису.
Како јавно здравље обухвата широк спектар научних области, објављивањем рада у Гласнику jавног здравља аутори ће имати прилику да своја истраживања поделе са широком читалачком публиком. Уредништво часописа ће се у потпуности ангажовати да се ауторима омогући што бржа рецензија и благовремена одлука о прихватању радова.
Надамо се да ћете нам указати поверење и част да се ваша истраживања објаве у нашем часопису и да заједно допринесемо основној мисији часописа која се односи на унапређење истраживања, политике, праксе и образовања из области јавног здравља.

Уредништво Гласника jавног здравља

Batut-glasnik