Semicircle

Архива

Glasnik-logo_white Batut-icon

„Гласник јавног здравља” (Serbian Journal of Public Health) је мултидисциплинарни часопис који објављује радове из свих области јавног здравља на српском и енглеском језику. Издаје га Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и објављује се четири пута годишње у папирном и електронском облику. Гласнuк објављује следеће врсте чланака: оригиналне научне радове, прегледне радове, претходна и кратка саопштења, приказе случаја, уводнике и писма уреднику, извештаје са научних скупова и конгреса и остале чланке.

Први број часописа Гласнuк објављен је 1926. године у Београду. Објављивањем првог броја часописа Гласнuк, тадашњи Централни хигијенски завод (ЦХЗ) у Београду се сврстао међу прве институције у свету које су имале свој стручни часопис посвећен искључиво превентивној медицини. Гласнuк је до 1941. године излазио у континуитету четири пута годишње. Након прекида од 11 година часопис је поново обновљен 1952. године и излазио до 1974. године, када је опет дошло до двадесетогодишњег прекида у објављивању. Последњи број Гласнuкa изашао је 2008. године. Часопис Гласнuк је до данас имао укупно 265 бројева. Више о историјату Гласнuк можете погледати овде

Током своје дуге историје, Гласнuк је више пута мењао назив у зависности од назива централне институције јавног здравља у Србији. Међутим, мисија часописа је и даље остала иста, а то је унапређење истраживања, политике, праксе и образовања у широкој области јавног здравља како у Србији тако и на међународном нивоу.

Сви достављени рукописи подлежу процесу рецензије, коју обављају два рецензента из одговарајуће области јавног здравља. Процес рецензије је „двоструко слеп и анониман” и на добровољној је основи.

Glasnik-novine
УРЕДНИШТВО

ГЛАВНА И ОДГОВОРНА УРЕДНИЦА

Проф. др Верица Јовановић

ЗАМЕНИЦА ГЛАВНЕ И ОДГОВОРНЕ УРЕДНИЦЕ

Проф. др Милена Васић

ПОМОЋНИЦЕ ГЛАВНЕ И ОДГОВОРНЕ УРЕДНИЦЕ

Др sc. Весна Караџић, научна сарадница
Др sc. med. Биљана Килибарда, научна сарадница

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Проф. др Сања Бијеловић, Медицински факултет Нови Сад, Србија
Доц. др Зоран Букумирић, Медицински факултет Београд, Србија
Доц. др Драган Васиљевић, Медицински факултет Крагујевац, Србија
Проф. др Александар Вишњић, Медицински факултет Ниш, Србија
Др sc. Едита Грего, научна сарадница, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Београд, Србија
Проф. др Љиљана Марковић-Денић, Медицински факултет Београд, Србија
Проф. др Нела Ђоновић, Медицински факултет Крагујевац, Србија
Др sc. Јован Зубовић, научни саветник, Институт економских наука, Београд, Србија
Др sc. med. Драгана Јовановић, научна сарадница, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Београд, Србија
Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, Медицински факултет Београд, Србија
Проф. др Сања Коцић, Медицински факултет Крагујевац, Србија
Проф. др Душанка Крајновић, Фармацеутски факултет Београд, Србија
Доц. др Роберта Марковић, Медицински факултет Ниш, Србија
Проф. др Весна Мијатовић Јовановић, Медицински факултет Нови Сад, Србија
Др sc. med. Јелена Милић, научна сарадница, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Београд, Србија
Др sc. med. Драган Миљуш, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Београд, Србија
Др sc. Момир Пауновић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић”, Београд, Србија
Проф. др Владимир Петровић, Медицински факултет Нови Сад, Србија
Проф. др Миодраг Стојановић, Медицински факултет Ниш, Србија
Доц. др Маја Стошић, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Београд, Србија
Проф. др Милена Шантрић Милићевић, Медицински факултет Београд, Србија

МЕЂУНАРОДНИ УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Prof. dr Margherita Ferrante, Univerzitet Katanija, Italija
Prof. dr Bojana Berić Stojšić, Fairleigh Dickinson Univerzitet, Njujork, SAD
Prof. dr Apostolos Vantarakis, Medicinski fakultet, Univerzitet Patras, Grčka
Prof. dr Todorka Kostadinova, Fakultet za javno zdravlje, Medicinski Univerzitet Varna, Bugarska
Prof. dr Ksenija Tušek Bunc, Medicinski fakultet Maribor, Slovenija
Prof. dr Biljana Mijović, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Doc. Dr Tit Albreht, Medicinski fakultet, Ljubljana, Slovenija
Doc. dr Jelena Malogajski, Univerzitet Džons Hopkins, Baltimor, SAD
Doc. dr Ariane Polidoro Dini, Univerzitet Kampinas, Sao Paulo, Brazil
Dr. sc. Flavia Riccardo, Italijanski institut za zdravlje, Rim, Italija
Dr. sc. Stanislava Bošković, Imperijal koledž London, Velika Britanija
Dr. sc. Silvia Gabriela Scintee, Nacionalna škola javnog zdravlja, menadžmenta i profesionalnog razvoja, Bukurešt, Rumunija
Dr. sc. Luca Rosi, Italijanski institut za zdravlje, Rim, Italija

РЕДАКЦИЈА

Уредница менаџерка: Лариса Вујновић
Секретарка: Др sc. med. Оливера Нинковић
Лекторка за српски језик: Др sc. Тамара Груден
Лекторка за енглески језик: Марија Мајкић
Технички уредник: Марко Вучуровић
Штампа: Публикум
Тираж: 200 примерака

ОСНИВАЧ, ВЛАСНИК И ИЗДАВАЧ

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”
Др Суботића 5
11000 Београд, Србија

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Др sc. Милица Вучурoвић, научна сарадница, председница
Др Иван Ивановић
Мр sc. Невена Милошевић
Др Марко Милосављевић
Светлана Врга
Ана Марија Чанак

АДРЕСА УРЕДНИШТВА

Гласник јавног здравља
Др Суботића 5
11000 Београд, Србија
Телефон: +381112685476
Електронска адреса: glasnik@batut.org.rs
Интернет страна: https://serbjph.batut.org.rs