Semicircle

Архива

Glasnik-logo_white Batut-icon

Гласник јавног здравља

Годиште 96   Свеска 3   Септембар 2022

Decembar-2021_Sveska-1
PDF-image

РЕЧ УРЕДНИКА
Верица Јовановић

PDF-image

ИСТРАЖИВАЊЕ ЗНАЊА, ПЕРЦЕПЦИЈЕ РИЗИКА, ПРЕВЕНТИВНОГ ПОНАШАЊА И СТАВОВА У ВЕЗИ СА COVID-19 ПАНДЕМИЈОМ
Катарина Боричић, Данијела Симић, Виолета Ракић, Невена Шовић

PDF-image

УПРАВЉАЊЕ МЕНСТРУАЛНОМ ХИГИЈЕНОМ У СЕОСКИМ ШКОЛАМА ШУМАДИЈЕ И ПОМОРАВЉА (СРБИЈА)
Драгана Д. Јовановић, Весна Караџић, Катарина Пауновић, Јелка Ранковић, Милена Васић

PDF-image

ПРИКАЗ HPV ТЕСТИРАЊА КАО ПРИМАРНОГ СКРИНИНГА РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ
Филип Дејвис

PDF-image

УЛОГА HPV ТЕСТИРАЊА У ПРЕВЕНЦИЈИ КАРЦИНОМА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ
Александра Кнежевић

PDF-image

HPV ДЕТЕКЦИЈА И/ИЛИ ЦИТОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА
Сања М. Миленковић

PDF-image

HPV ТЕСТ КАО ПРИМАРНИ ТЕСТ СКРИНИНГА У ПРЕВЕНЦИЈИ ЦЕРВИКАЛНОГ КАРЦИНОМА У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ
Јасмина Вранеш

PDF-image

СКРИНИНГ КАРЦИНОМА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ – ПРОШЛОСТ, САДАШЊОСТ И ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ
Радомир Живадиновић, Александра Петрић, Александар Живадиновић, Соња Поп Трајковић, Лазар Живадиновић, Душан Симић

PDF-image

ГЕНОТИПИЗАЦИЈА HPV ВИРУСА RT-PCR МЕТОДОМ
Христина Господиновић, Едита Грего, Љиљана Павловић, Марија Обрадовић, Иван Чукић, Верица Јовановић, Софија Јовановић

PDF-image

ОРГАНИЗОВАНИ СKРИНИНГ РАKА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“
Љерка Попов

PDF-image

ИСКУСТВО ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКЕ КЛИНИКЕ ГАК „НАРОДНИ ФРОНТ” У ВЕЗИ СА РАНИМ ОТКРИВАЊЕМ И ЛЕЧЕЊЕМ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19
Александра Пикула

PDF-image

НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ, ДРУГО ИМЕ ЗА ХУМАНИЗАМ
Љиљана Павловић, Славица Дацић, Катарина Боричић