Semicircle

Архива

Glasnik-logo_white Batut-icon

Гласник јавног здравља

Годиште 98   Свеска 2   Јун 2024

Jun-2024_Sveska-2
PDF-image

РЕГИСТРАЦИЈА ЛИЦА СА РЕТКИМ БОЛЕСТИМА У СРБИЈИ: ДЕСЕТОГОДИШЊА АНАЛИЗА
Снежана Плавшић, Драган Миљуш, Зорица Божић

PDF-image

АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ВРЕДНОСТИ И СТРУКТУРЕ ШКОЛСКИХ ОБРОКА ИЗ АСПЕКТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ГОЈАЗНОСТИ ДЕЦЕ
Снежана Дејановић, Маргарита Додевска, Сунчица Кнежевић

PDF-image

ПЕРИНАТАЛНA СМРТНОСТ И ПОВЕЗАНА СТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ПЕРИОДУ ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ
Драгица Букумирић, Јована Тодоровић

PDF-image

СМРТНОСТ ОД АКУТНОГ КОРОНАРНОГ СИНДРОМА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ И ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА
Иван Вучић

PDF-image

НАДЗОР НАД ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА ИЗАЗВАНИМ STREPTOCOCCUS PYOGENES НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Славица Марис, Maja Стошић, Владан Шапоњић, Соња Гиљача, Владимир Рисимовић, Зорица Танасијевић

PDF-image

ОБУКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДИЈАГНОСТИЧКЕ И ИНТЕРВЕНТНЕ КОЛОНОСКОПИЈЕ У ОКВИРУ ОРГАНИЗОВАНОГ СКРИНИНГА КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА
Александра Николић, Никола Кубуровић

PDF-image

ДР СТЕВАН З. ИВАНИЋ
Радоје Чоловић, Наташа Чоловић