Semicircle

Архива

Glasnik-logo_white Batut-icon

Гласник јавног здравља

Годиште 96   Свеска 2   Јун 2022

Decembar-2021_Sveska-1
PDF-image

ТРЕНДОВИ У ПРОМЕТУ И ПОТРОШЊИ АНТИДЕПРЕСИВА И БЕНЗОДИАЗЕПИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 2006–2019. ГОДИНА
Александар Медаревић

PDF-image

ФАКТОРИ РИЗИКА ПОВЕЗАНИ СА ХРОНИЧНИМ НЕЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У ПОПУЛАЦИЈИ ЖЕНА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
Светлана Радевић, Сања Коцић, Ивана Симић Вукомановић, Снежана Радовановић, Мајда Коцић, Јована Радовановић, Виктор Селаковић, Драгана Андрић

PDF-image

ОДРЕЂИВАЊЕ САДРЖАЈА ВИТАМИНА Б1, Б2, Б3 И Б6 У ДИЈЕТЕТСКИМ СУПЛЕМЕНТИМА
Маргарита С. Додевска, Милан Миленковић, Татјана Недељковић, Биљана Трипковић, Зорица Благојевић, Верица Јовановић

PDF-image

ЕПИДЕМИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСА У СРПСКИМ СРЕДИНАМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Оливера Јевремовић, Светлана Радевић, Сања Коцић, Снежана Радовановић, Јована Радовановић, Виктор Селаковић, Снежана Ракић

PDF-image

РEЦЕПТОРСКИ СТАТУС ЕСТРОГЕНА И ПРОГЕСТЕРОНА КАРЦИНОМА ДОЈКЕ ОПЕРИСАНИХ ЖЕНА У ОДНОСУ НА ГОДИНЕ СТАРОСТИ
Милош Почековац, Кристина Давидовић, Мирјана Стојановић, Милена Стојановић, Слађана Михајловић, Слађана Марковић, Јово Паскаш

PDF-image

ПОСЛОВНО-ПОРОДИЧНИ КОНФЛИКТ КОД ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Mилена Стефановић, Сања Коцић, Снежана Радовановић, Светлана Радевић, Мајда Коцић, Јована Радовановић, Виктор Селаковић

PDF-image

КАРЦИНОМИ ЈЕДЊАКА И ЖЕЛУЦА – ОД ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ ДО САВРЕМЕНОГ ЛЕЧЕЊА
Никола Милошевић, Срђан Милановић

PDF-image

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА ФАРМАЦЕУТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ПРУЖА У УСТАНОВАМА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА
Наташа Здравковић, Јелена Ристић, Андријана Милошевић Георгиев, Диана Ракетић, Душанка Крајновић