Semicircle

Архива

Glasnik-logo_white Batut-icon

Гласник јавног здравља

Годиште 96   Свеска 1   Март 2022

Decembar-2021_Sveska-1
PDF-image

РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА РЕГИСТРА ЗАПОСЛЕНИХ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Маја Крстић, Наташа Милић

PDF-image

ЗНАЧАЈ РЕТЕСТИРАЊА ГРАНИЧНО ПОЗИТИВНИХ УЗОРАКА ПАЦИЈЕНАТА НА ВИРУС SARS-COV-2 У ДИЈАГНОСТИЦИ ОБОЉЕЊА COVID-19
Христина Господиновић, Едита Грего, Милица Ивановић, Тамара Лукић, Јована Ивановић, Наташа Симић, Даница Ћоћић, Маја Чабрило, Верица Јовановић, Софија Јовановић

PDF-image

AНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА ДИЈАЛИЗНИХ ЦЕНТАРА ТОКОМ ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 ИНФЕКЦИЈЕ У СРБИЈИ
Драгана Атанасијевић

PDF-image

КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И САНИТАРНИ УСЛОВИ У МАЛИМ СИСТЕМИМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ СА ЦЕВИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА У СРБИЈИ: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ИЗМЕЂУ ШИРИХ ПОДРУЧЈА
Драгана Д. Јовановић, Катарина Ж. Пауновић, Катарина Спасовић, Весна Караџић, Сања Бијеловић, Снежана Глигоријевић, Ивана Ристановић-Поњавић, Верица Јовановић

PDF-image

БРЗА ПРОЦЕНА КАПАЦИТЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ЛЕЧЕЊА СТРАБИЗМА У ВАНЕПИДЕМИЈСКИМ УСЛОВИМА
Јелена Брцански

PDF-image

КВАЛИТЕТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - КОНЦЕПТ КОМЕ И ДАЉЕ ТЕЖИМО
Роберта Марковић, Оливера Радуловић, Александра Игњатовић, Миодраг Стојановић, Aлександар Вишњић

PDF-image

САМОПРОЦЕНА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА АДОЛЕСЦЕНАТА
Катарина Боричић

PDF-image

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ОНЛАЈН РЕЖИМА РАДА СА ОСВРТОМ НА ПОСЛЕДИЦЕ ПО МЕНТАЛНО И ОПШТЕ ЗДРАВЉЕ: ИСКУСТВА СТЕЧЕНА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19
Јелена Милић, Роса Шапић

PDF-image

РАД СТАЛНИХ БАКТЕРИОЛОШКИХ СТАНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ДАНАШЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 1919–1925.
Душан Ђурић