Semicircle

Архива

Glasnik-logo_white Batut-icon

Гласник јавног здравља

 Годиште 95   Свеска 1   Децембар 2021

Decembar-2021_Sveska-1
PDF-image

РЕЧ УРЕДНИКА
Доц. др Верица Јовановић

PDF-image

ИСТОРИЈАТ ГЛАСНИКА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА
Душан Ђурић

PDF-image

ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈA „ИНОВАТИВНО ПАРТНЕРСТВО ЗА АКЦИЈУ ПРОТИВ РАКА”
Милена Васић, Биљана Килибарда, Верица Јовановић, Снежана Живковић-Перишић

PDF-image

ГЛАВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СПРОВОЂЕЊA ПРОГРАМА ОРГАНИЗОВАНОГ СКРИНИНГА КАРЦИНОМА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ, КАРЦИНОМА ДОЈКЕ И КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Верица Јовановић, Тамара Наумовић

PDF-image

ЗНАЧАЈ КОНТРОЛЕ ДУВАНА У ПРЕВЕНЦИЈИ МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ
Биљана Килибарда, Милена Васић,Cornel Radu-Loghin, Софија Јовановић

PDF-image

ХЕПАТОТОКСИЧНИ ПРОДУКТИ ЦИЈАНОБАКТЕРИЈА И ЊИХОВО ТОКСИКОЛОШКО ДЕЈСТВО
Весна Караџић, Јелена Јовановић, Снежана Живковић-Перишић,Драгана Јовановић, Милан Миленковић

PDF-image

РЕГИСТРАЦИЈА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У ПРОЦЕНИ ОПТЕРЕЋЕНОСТИ ДРУШТВА РАКОМ
Снежана Живковић-Перишић, Драган Миљуш, Верица Јовановић

PDF-image

ОБОЛЕВАЊЕ И УМИРАЊЕ ОД МАЛИГНИХ ТУМОРА У СРБИЈИ И EВРОПИ: КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА
Драган Миљуш

PDF-image

ИЗВЕШТАЈ СА 4. КОНГРЕСА СОЦИЈАЛНЕ МЕДИЦИНЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ